2022. június 25. szombat | Belépés
Meghívó a 2022. évi közgyűlésünkre

Meghívó a 2022. évi közgyűlésünkre

Tájékoztatom, hogy a Magyar Vámügyi Szövetség (székhely: 1131 Budapest, Rokolya u. 25.) Alapszabályának 7.7.3. pontja alapján a szervezet 2021. évi tevékenységéről Beszámoló Közgyűlést hívok össze, s arra Önt ezúton meghívom.

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2022. június 1-ig hatályban van, amely alapján jelenleg is hatályos a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet, melynek 3. § (1) bekezdése alapján a jogi személy döntéshozó szervének ülése - ideértve küldöttgyűlést és a részközgyűlést is - megtartható a tagok személyes részvétele mellett. Ugyanakkor a szervezeti döntéshozatalnál minél szélesebb részvétel biztosítása érdekében fontosnak tartjuk a tagok elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételének biztosítását is, ahogy az már a létesítő okiratban is biztosított lehetőségünk.

A fentiek alapján a Közgyűlés hibrid módon, azaz elsősorban személyes jelenléttel, de az online csatlakozással is teljes értékű részvételi lehetőséggel tartjuk meg. Az online csatlakozásra ez alkalommal is a Microsoft TEAMS elektronikus alkalmazást használjuk, amely a tagok azonosítását és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosítani képes, ehhez a bejelentkezéshez kamera és/vagy mikrofon használatára képes eszköz (számítógép, laptop, tablet vagy mobiltelefon is) használható. Az alkalmazás a bejelentkezést automatikusan naplózza is, így a jelenlét igazolható. Az alkalmazás a nyílt szabazással hozott döntések összeszámolására is alkalmas, a beszámoló körgyűlésen pedig titkos szavazásra vonatkozó döntéshozatalra nem kerül sor. Hangsúlyozni kell, hogy a Közgyűlésen részt vevő tagok bejelentkezése a képviselőként delegált személy által és a teljes nevük feltüntetésével, azonosítható módon történjen! Az elektronikus eszköz alkalmazásával történő megrendezés jogszabályi követelménye a tagok (képviselőik) személyazonosságának igazolása, amely érdekében a bejelentkezésre egy órás időkeretet biztosítunk és minden résztvevőtől kérjük a beengedést követően a személyazonosság fényképes személyazonosító igazolvánnyal való igazolását, a technikai leírásban szereplő módon.

Technikai megvalósításra vonatkozó vészhelyzeti szabályok nem érintik a Közgyűlés határozatképességét érintő szabályokat, így ez alkalommal is két időpont megadására kerül sor.

  • A Beszámoló Közgyűlés 1. időpontja: 2022. május 14. (szombat) 9.00-12.00
  • Az esetleges határozatképtelenség miatt Megismételt Beszámoló Közgyűlés időpontja: 2022. május 18. (szerda)

A megismételt közgyűlés – az eredeti napirendi pontok tekintetében – a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Kérem, hogy akadályoztatása esetén közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, lehetőség szerint a mellékelt minták valamelyikének figyelembevételével készített meghatalmazással képviselőt szíveskedjék maga helyett kijelölni. 

Ezúton jelezzük a tagság számára, hogy a Megismételt Közgyűlés délutánjára kreditminősített Vámműhelyt szervezünk, amelynek programját a közgyűlés anyagaival együtt csatoltan küldjük. A Vámműhely a tagoknak ingyenes.

A részvételi szándék jelzésére szolgáló jelentkezési lap ide kattintva is elérhető. 

Sipos László Péter

az MVSZ elnöke

Utoljára frissítve: csütörtök, 28 április 2022 08:35