2022. május 24. kedd | Belépés

Magyar Szállítmányozók Szövetsége

A Magyar Szállítmányozók Szövetsége (MSzSz) 1989. óta a szakma hazai művelőinek érdekképviselete. A tagjai között szállítmányozó, logisztikai, vámügynöki tevékenységet folytató társaságok találhatók. Többen mindhárom üzletágban érdekeltek. Szép számmal akadnak olyan tagjak akik, kiegészítő tevékenységként, nemzetközi közúti árufuvarozást is folytatnak.

A Szövetség mindenek előtt a hetven Magyarországon bejegyzett társaság szakmai érdekképviselete. Az állami hatóságokkal szemben, a közvélemény előtt képviseli a szállítmányozók összefoglalt véleményét a szállítmányozási, fuvarozási ágazat működési feltételeiről, fejlődési lehetőségeiről. Mivel a vélemények érdekeket tükröznek, napi feladat a nézetek belső és külső egyeztetése. A partnerek részére tett javaslatok is az érdekképviseleti tevékenységhez tartoznak.

Az MSzSz belső működési rendjében a legmagasabb fórum az éves közgyűlés. A háromtagú elnökség évente 5-7 alkalommal ülésezik, operatív ügyeket intéz, jelentést készít a közgyűlésnek. Az elnökség a soraiból elnököt választ. Az adminisztratív feladatok végrehajtója a főtitkár. A szállítmányozás és logisztika egyes szakmai kérdéseinek feldolgozására munkabizottságok alakultak. A bizottságok feldolgozzák a tagok szakmai tapasztalatait, közös bölcsességgel próbálnak úrrá lenni a menet közben adódó gondokon.

Az MSzSz folyamatos kapcsolatot tart fenn a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamarával, illetve a magyarországi szállítmányozói- és fuvarozói érdekképviseletekkel. A társ szállítmányozói érdekképviseletekkel fenntartott együttműködésben ma már egymás nézőpontjának kölcsönös megértése és nem a rivalizálás dominál.

A Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége - mint a magyar nemzeti szövetség - tagja a FIATA-nak (Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés) a szállítmányozók világszervezetének. Ez a tagsági viszony megtisztelő pozíció és nagy felelősség is egyben. Figyelembe véve, hogy a Szövetség a FIATA legmagasabb tisztségviselői között is képviselteti magát, a tagság a magyar szállítmányozó- és logisztika ipar művelőinek a világ szakmai élvonalához való kapcsolódását valósítja meg.

link: http://www.szallitmanyozok.hu